Часті питання: Страхування бізнесу

Страхування професійної відповідальності (PI – professional indemnity)

Даний вид відшкодовує збитки, які можуть виникнути під час надання послуг Замовнику або іншим особам, внаслідок упущень, помилок та непрофесійних дій застрахованих осіб.

Страховим випадком є ​​претензія, судовий позов або рішення суду, які зобов’язують страхувальника (ІТ компанію) відшкодувати фінансові втрати, понесені третіми особами (замовником ІТ послуг, клієнтами, споживачами та ін.) через помилки або професійні упущення (працівниками, виконавцями, підрядниками ), що виникли в процесі надання ІТ послуг.

 Для чого необхідно страхування професійної відповідальності?

Як відомо, в світі практика претензійно-судової діяльності та захисту прав споживачів дуже розвинена. Відповідно, позови, викликані збитками від професійної діяльності є частими і можуть досягати істотних сум.
Щоб забезпечити впевненість у можливості врегулювання таких справ, рекомендуємо укласти Договір страхування.
Крім цього, часто, Замовники ІТ послуг хочуть підкріпити впевненість в отриманні якісного ІТ продукту страховими гарантіями.
РІ захистить Вашу компанію від збитків, пов’язаних з оплатою претензій і судових позовів, які були викликані професійними діями.

 Страхування цивільної відповідальності (загальна відповідальність GL)

Передбачає виплату згідно претензій від третіх осіб, які були висунуті Вашій компанії при веденні нею діяльності.
Даний Договір відшкодовує збитки життю, здоров’ю та майну третіх осіб. У Договір може бути включено покриття відповідальності Вашої компанії, яка виступає в якості:

а) Орендаря приміщення: в цьому випадку покриваються збитки, які були нанесені працівниками або субпідрядниками майну орендодавця.

б) Орендодавця: відшкодовуються збитки, завдані третім особам, які перебувають у приміщеннях і територіях, що належать орендодавцю.

в) Роботодавця: оплата шкоди здоров’ю або життю, отриманого співробітнику на робочому місці.

 Для чого потрібно страхування цивільної відповідальності?

Часто, клієнти або партнери, перш ніж почати співпрацю, можуть вимагати, щоб ви несли певну загальну громадянську відповідальність. Як підрядник, вам необхідно укласти Договір страхування цивільної відповідальності, щоб захистити ваші матеріальні активи. Договір страхування відповідальності – це спосіб захистити вас від випадків, які можуть призвести до судового розгляду і спричинити суттєві витрати

 Страхування відповідальності роботодавця (EL)

Забезпечує виплату співробітнику, потерпілому під час виконання службових обов’язків з вини роботодавця (прямої або непрямої), включається до складу загального цивільної відповідальності.

 Територія дії Договору відповідальності

Обирається Вами при заповненні заяви.


Страхування професійної та громадянської відповідальності може покривати збитки / претензії, які виникли в Україні, Європі, в будь-якій країні світу (весь світ), США і Канаді.


Страхування відповідальності роботодавця – територія покриття України.

 Юрисдикція Договору

Даний пункт визначає яке законодавство і рішення судів якими операційними системами будуть прийняті до розгляду при виникненні страхового випадку. Юрисдикція з даних видів страхування може бути як Україна так і весь світ (включаючи або виключаючи США і Канаду). Рекомендується вибирати юрисдикцію, яка відповідає країнам знаходження Ваших замовників або споживачів.

 Страхова сума

Страхова сума – це сума, в межах якої страхова компанія здійснює виплату. Розмір такої суми вказується в заяві страхування і впливає на вартість Договору страхування. Вимоги за розміром такої суми часто містяться в Договорах з замовниками ІТ послуг. Також, Ваша компанія може самостійно визначати страхову суму, або скористатися рекомендаціями наших експертів.

 Витрати на захист і судові витрати

Страхова опція, включається в Договори страхування відповідальності і забезпечує оплату страховою компанією супутніх витрат, обумовлених позовами третіх осіб до Страхувальника.

 Ретроактивності дата Договору

Умова договору, відповідно до якого страхова компанія несе відповідальність, починаючи з вказаної дати. Ретроактивною датою може виступати дата початку першого Договору страхування і при поновленні Договору на наступний рік. Термін звернень буде поширюватися на всі випадки, які сталися в рамках попереднього страхового року, але були заявлені страхувальником під час дії нового Договору.

 Чи підійде Договір іноземним замовникам?

Так, перевірено на практиці. Договір страхування укладається на двох мовах: українською та англійською. Всі ризики перестраховуються в іноземних компаніях з високим рейтингом надійності. Перелік страховиків і їх рейтинг надається Вам разом з варіантами програм страхування. В результаті, ви зможете детально ознайомитись і вибрати саме той варіант, який буде максимально відповідати Вашим вимогам.