Умови використання

Згода

Дана Згода (далі – Згода) укладається між Компанією, що надає доступ до послуг ресурсу сайту “Polis24 ®” за посиланням https://polis24.ua (далі по тексту – сайт), і приватною особою – читачем, що відвідує сторінки сайту або користується принаймні одним сервісом, що надаються в рамках сайту (далі по тексту – користувачі сайту).

Дана Згода регулює порядок збору, використання і розголошення адміністрацією сайта інформації про приватну особу, яка може бути визнана конфіденційною або являється такою по визначенню і може розповсюджуватися лише зі згоди осіб, які обмежили доступ до інформації, а при відсутності такої згоди — лише в інтересах національної безпеки, економічного благополуччя і прав людини.

Згодою користувач надає Компанії згоду і право на запис, обробку і зберігання (в тому числі електронне) інформації, його реєстраційних і облікових записів, що використовуються для обробки, зберігання, використання (реєстрації, накопичення і т.п. інформації у зв’язку з діяльністю). Користувач підтверджує і погоджується з тим, що його облікові записи (персональна і/або інформація для ідентифікації), які стають відомі Компанії в ході виконання згоди, можуть зберігатися, оброблятися (використовуватися і т.п.) як в ході виконання згоди, так і по закінченні її дії.

Вносячи свої дані на сайті, користувач автоматично погоджується з умовами Згоди і зобов’язується їх притримуватися.

Згода діє для всіх веб-сайтів “Polis24 ®“. На сайті https://polis24.ua можуть розміщуватися посилання на сайти інших компаній при переході на які Користувач залишає сайт “Polis24 ®“.

Методи забезпечення конфіденційності на сторонніх сайтах Компанія не контролює.

Джерела, використання і безпека інформації

Інформація, яка викладена в даній Згоді може бути персоніфікованою (що прямо відноситься до конкретної особи або тої, що асоціюється з нею) і не персоніфікованою (дані про користувача сайту отримані без прив’язки до конкретної особи), доступна наступними способами:

– при переписці адміністрації з користувачами сайту за допомогою електронної пошти;

– інформація (персональна: ім’я, прізвище, контакти), що надається користувачами при реєстрації на сайті, в рамках заходів, що проводяться адміністрацією сайту, опитуваннях, заявках, формах зворотнього зв’язку, внесення записів в реєстраційні онлайн-форми, оформлення договорів, а також при виборі виду страхування. Дана інформація (персональна) буде передана страховим компаніям безпосередньо після натиснення кнопки підтвердження.

– технічна інформація – дані про Інтернет-провайдера користувача, IP-адресу користувача, характеристиках ПК і програмного забезпечення, що використовується, а також дані, зібрані за допомогою «cookie».

 Безпека

Компанія не передає дані, зібрані про користувачів веб-сайтів “Polis24 ®” третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України, стосовно національної безпеки, економічного благополуччя та прав людини.

Компанія не несе відповідальності по виплаті компенсації у випадку відмови страхової компанії .

Вся інформація, що знаходиться на даному сайті заснована на офіційних даних страхових компаній.

У випадку заявок на придбання страхування в регіонах, вся інформація передається обраній покупцем страховій компанії тільки після підтвердження даної згоди.

При виявленні незаконного розповсюдження інформації користувач зобов’язаний терміново повідомити про це Компанію з метою припинення незаконного розкриття інформації. Якщо користувач знав або міг знати про незаконне розкриття інформації і не повідомив про це Компанію, такі його дії будуть розцінені Компанією як згода користувача на розкриття інформації, в результаті чого з Компанії знімається будь-яка відповідальність за розкриття інформації.

До Компанії не можуть бути пред’явлені претензії з приводу інформації у випадку, якщо таке розкриття було проведено самим користувачем або з його згоди.

Заключні положення

Відвідуючи сторінки сайту і/або заповнюючи онлайн-форми на сайті, користувач автоматично приймає умови Згоди про конфіденційність.

Поправки і зміни до Згоди можуть бути внесені Компанією без попереднього повідомлення. Нова редакція Згоди вступає в силу з моменту її опублікування на сайті (ах) “Polis24 ®“.

Діяльність адміністрації сайту, а також будь-які претензії, суперечки, офіційні звернення будуть розглядатися виключно в порядку, передбачуваному Законодавством України.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені користувачами або третіми особами.