Важливі документи

Нормативні та законодавчі акти, які регулюють правовідносини в сфері страхування та врегулювання страхових випадків.

1. Закон України «Про страхування»
Закон містить визначення основних термінів та понять, що застосовуються в страхуванні. Регулює відносини на страховому ринку, визначає основні вимоги до суб’єктів та об’єктів страхування. Повний текст документа заходиться тут: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80

2. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВТЗ)»
Даний Закон регулює відносини в сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності, визначає порядок укладення та виконання договорів ОСЦВ. Дія Закону направлена на забезпечення страхових виплат за шкоду нанесену життю, здоров’ю та майну третіх осіб. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1961-15

3. Закон України «Про захист персональних даних»
Визначає порядок отримання, зберігання та обробки баз персональних даних.
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування»
Текст закону: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3045-17

5. Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
Текст інструкції: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-09

6. Порядок дій для отримання виплати з Фонду захисту потерпілих 
http://mtsbu.kiev.ua/ua/for_consumers/96540/96558/

7. Інструкція про порядок оформлення Європотоколу
http://www.mtsbu.kiev.ua/ua/for_consumers/europrotocol/96562/