Купуйте поліс ОСПЦВ та/або ДЦВ від компанії ВУСО та отримуйте 10 літрів бензину в подарунок!

Заповніть поля у формі нижче та отримаєте інформацію про вартість страховки

Офіційні умови проведення акції “Купуй ОСЦПВ та/або ДЦВ на веб-сайті polis24.ua і гарантовано отримуй 10 літрів пального в подарунок!

 

  1. Загальні положення

1.1. Акція «Купуй ОСЦПВ та/або ДЦВ на сайті polis24.ua і гарантовано отримуй 10 літрів пального в подарунок!» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів ПрАТ «Страхова Компанія «ВУСО» в інтернеті.

1.2. Iніціатором та організатором Акції є ПрАТ «Страхова Компанія «ВУСО»  (надалі – «СК
«ВУСО»).

1.3. Акція проводиться по всій території України в мережі інтернет, на сайті  інтернет-сервісуpolis24.ua та сайтах партнерах, де розміщується сервіс. 1.4. Початок Акції – 07вересня 2015 року, закінчення – за домовленістю сторін (надалі – «Період проведення Акції»).

  1. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники-фізичні особи, які є резидентами України, за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та/або добровільного страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеними шляхом використання відповідного Веб-інтерфейсу на сайті polis24.uaта сайтах партнерах, де розміщується сервісв Період проведення Акції та оплаченими в повному обсязі (далі – договори ОСЦПВ та/або ДЦВ онлайн).

2.2  Розмір страхового платежу за договором ОСЦПВ та/або ДЦВ онлайн (окремо по одному з вказаних видів договорів або в сукупності за два види договорів)_повинен складати не менше, ніж 800 (вісімсот) гривень.

2.3. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник, шляхом використання відповідного Веб-інтерфейсу на веб-сайті  polis24.ua, повинен у Період проведення Акції, зазначений в пункті 1.4. Офіційних умов проведення Акції (далі-Умов), укласти із «СК «ВУСО» договір ОСЦПВ та/або ДЦВ онлайн та оплатити його. За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником.

2.4. В Акції не можуть брати участь співробітники «СК «ВУСО» та їхні родичі.

  1. Подарунки Акції.

3.1. В Акції діє гарантований подарунок – 10 літрів палива, під яким розуміється надання усім учасникам акції, які уклали договір ОСЦПВ та/або ДЦВ онлайн з страховим платежем не менше 800 (вісімсот) гривень (окремо по одному з вказаних видів договорів або в сукупності за два види договорів), по 10 літрів палива за рахунок «СК «ВУСО» на загальну суму, що не перевищує 43 000 (сорок три тисячі) гривень 00 коп. на всіх Учасників акції, з урахуванням встановленої суми податку згідно дію чого законодавства.

  1. Умови отримання подарунків

4.1. Отримати подарунок зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов.

4.2. Право на отримання подарунку зберігається за Учасниками протягом 10 (десяти) робочих днів від дня укладення договору.

4.3. Для отримання подарунків Учасник повинен мати при собі такі документи: паспорт,
реєстраційний номер ОКПП.

4.4. Учасники мають право відмовитися від отримання подарунку. Заміна подарунку на грошовий еквівалент не допускається.

4.5. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати подарунок, він не має права передати його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання подарунка.

  1. Заключні положення

5.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.

5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на сайті  polis24.uaта сайтах партнерах, де розміщується сервіс. Iнформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.3. «СК «ВУСО» не несе відповідальності за якість подарунка за умовами акції. Відповідальність за якість подарунку за умовами Акції несе її безпосередній
постачальник.

5.4. «СК «ВУСО» звільняється від будь-якої відповідальності щодо подарунку Акції після отримання його Учасниками. Якщо подарунки залишилися не врученими через те, що Учасники не дотрималися вимог, зазначених у цих Умовах, «СК «ВУСО» використовує
їх на власний розсуд.

5.5. Своєю участю в Акції Учасники надають «СК «ВУСО»  та polis24.ua,право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти,
реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і
поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог
законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення
фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані «СК «ВУСО» та polis24.ua, з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати ПрАТ «СК «ВУСО». Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані «СК «ВУСО» без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає «СК «ВУСО». Рішення «СК «ВУСО» є остаточним та оскарженню не підлягає.

Детальніше...